آئورت

در فرایند تولید محصول آئورت از روش آنتی بیوتیک تراپی برای استریلیزاسیون آن استفاده شده است و به منظور ایجاد زیست دسترسی (Bio Ability) بالا، روش کرایو پریزرو جهت نگهداری آن بکار گرفته شده است. لذا در نگهداری و انتقال این محصول، حفظ زنجیره سرما ضروری است. هنگام استفاده از این محصول، جهت جلوگیری از شوک حرارتی، دیفریز آن باید طبق پروتکل ضمیمه محصول انجام گردد. همچنین در حین انتقال یا دیفریز کردن از وارد شدن هر گونه تروما به محصول جلوگیری شود.

CenoValve-Aortic heart valve
9mm
11mm
13mm
15mm
17mm
19mm
21mm
23mm
25mm
27mm
29mm
31mm

به بالای صفحه بردن