فمورال وج

فمورال وج با ترکیب کورتیکوکنسلوس و به شکل وج طراحی شده اند که قسمت اعظم آن کورتیکال می باشد.
محصولات فمورال وج به روش فریزدرای تولید می گردد و از روش پرتودهی گاما جهت استریلیزاسیون نهایی آن استفاده می گردد. دارای هارمونی طبیعی BMP می باشد. جهت حصول نتایج بهتر توصیه می گردد بهمراه آنها از یک محصول دمینرال استفاده گردد. محصول دمینرال در محل های تماس گرافت با استخوان بیمار بکار برده می شوند. توصیه اکید می گردد که پیش از استفاده آن با بکار بردن یک محلول فیزیولوژیک اقدام به ری هایدریشن آنها گردد.

Femoral Wedge Ha= 12 Hp=9
Femoral Wedge Ha= 14 Hp=11
Femoral Wedge Ha= 16 Hp=13
Femoral Wedge Ha= 18 Hp=15
Femoral Wedge Ha= 20 Hp=17

به بالای صفحه بردن