پچ آئورت

در فرایند تهیه محصول پچ آئورت از روش آنتی بیوتیک تراپی جهت استریلیزاسیون آن استفاده شده است و بمنظور ایجاد زیست دسترسی (Bio Ability) بالا، روش کرایو پریزرو جهت نگهداری آن بکارگرفته شده است. لذا در نگهداری و انتقال آن حفظ زنجیره سرما لازم می باشد. در هنگام استفاده جهت جلوگیری از شوک حرارتی دیفریز آن باید طبق پروتکل ضمیمه محصول انجام گردد و در حین انتقال یا دیفریز کردن از هر گونه تروما به محصول جلوگیری شود.

Aortic Patch کد
20*20 74100
20*30 74101
25*30 74102
30*30 74103
30*40 74104
40*40 74105
40*50 74106
40*60 74107
40*80 74108
50*60 & other specific size 74109
به بالای صفحه بردن