پچ آئورت

در فرایند تهیه محصول پچ آئورت از روش آنتی بیوتیک تراپی جهت استریلیزاسیون آن استفاده شده است و بمنظور ایجاد زیست دسترسی (Bio Ability) بالا، روش کرایو پریزرو جهت نگهداری آن بکارگرفته شده است. لذا در نگهداری و انتقال آن حفظ زنجیره سرما لازم می باشد. در هنگام استفاده جهت جلوگیری از شوک حرارتی دیفریز آن باید طبق پروتکل ضمیمه محصول انجام گردد و در حین انتقال یا دیفریز کردن از هر گونه تروما به محصول جلوگیری شود.

Aortic Patch کد
۲۰*۲۰ ۷۴۱۰۰
۲۰*۳۰ ۷۴۱۰۱
۲۵*۳۰ ۷۴۱۰۲
۳۰*۳۰ ۷۴۱۰۳
۳۰*۴۰ ۷۴۱۰۴
۴۰*۴۰ ۷۴۱۰۵
۴۰*۵۰ ۷۴۱۰۶
۴۰*۶۰ ۷۴۱۰۷
۴۰*۸۰ ۷۴۱۰۸
۵۰*۶۰ & other specific size 74109
به بالای صفحه بردن