پچ آئورت

در فرایند تهیه محصول پچ آئورت از روش آنتی بیوتیک تراپی جهت استریلیزاسیون آن استفاده شده است و بمنظور ایجاد زیست دسترسی (Bio Ability) بالا، روش کرایو پریزرو جهت نگهداری آن بکارگرفته شده است. لذا در نگهداری و انتقال آن حفظ زنجیره سرما لازم می باشد. در هنگام استفاده جهت جلوگیری از شوک حرارتی دیفریز آن باید طبق پروتکل ضمیمه محصول انجام گردد و در حین انتقال یا دیفریز کردن از هر گونه تروما به محصول جلوگیری شود.

Aortic Patchکد
20*2074100
20*3074101
25*3074102
30*3074103
30*4074104
40*4074105
40*5074106
40*6074107
40*8074108
50*60 & other specific size74109
به بالای صفحه بردن