کاندویی

در فرایند تهیه محصول کاندویی از روش آنتی بیوتیک تراپی جهت استرالیزاسیون آن استفاده شده است و بمنظور ایجاد زیست دسترسی (Bio Ability) بالا، روش کرایو پریزرو جهت نگهداری آن بکارگرفته شده است. لذا در نگهداری و انتقال آن حفظ زنجیره سرما لازم می باشد. در هنگام استفاده جهت جلوگیری از شوک حرارتی دیفریز آن باید طبق پروتکل ضمیمه محصول انجام گردد و در حین انتقال یا دیفریز کردن از هر گونه تروما به محصول جلوگیری شود.

Aortic conduit کد
9mm 73409
11mm 73411
13mm 73413
15mm 73415
17mm 73417
19mm 73419
21mm 73421
23mm 73423
25mm 73425
27mm 73427
29mm 73429
31mm 73431
Pulmonary conduit کد
9mm 73509
11mm 73511
13mm 73513
15mm 73515
17mm 73517
19mm 73519
21mm 73521
23mm 73523
25mm 73525
27mm 73527
29mm 73529
31mm 73531

 

 

به بالای صفحه بردن