کاندویی

در فرایند تهیه محصول کاندویی از روش آنتی بیوتیک تراپی جهت استرالیزاسیون آن استفاده شده است و بمنظور ایجاد زیست دسترسی (Bio Ability) بالا، روش کرایو پریزرو جهت نگهداری آن بکارگرفته شده است. لذا در نگهداری و انتقال آن حفظ زنجیره سرما لازم می باشد. در هنگام استفاده جهت جلوگیری از شوک حرارتی دیفریز آن باید طبق پروتکل ضمیمه محصول انجام گردد و در حین انتقال یا دیفریز کردن از هر گونه تروما به محصول جلوگیری شود.

Aortic conduitکد
9mm73409
11mm73411
13mm73413
15mm73415
17mm73417
19mm73419
21mm73421
23mm73423
25mm73425
27mm73427
29mm73429
31mm73431
Pulmonary conduitکد
9mm73509
11mm73511
13mm73513
15mm73515
17mm73517
19mm73519
21mm73521
23mm73523
25mm73525
27mm73527
29mm73529
31mm73531

 

 

به بالای صفحه بردن