( Rehydration ) ری هایدریشن

از نکات بسیار مهم قبل از استفاده بافت های استخوانی فریزدرای (خشک) ری هایدریشن می باشد ، ری هایدریشن بافت های کورتیکال را از حالت شکنندگی و ترد بودن خارج کرده و می توانید محصول را برش و یا پیچ گذاری نمایید و در محصولات کنسلوس باعث انعطاف پذیری و حجم دهی می شود .

به تناسب محتویات ویال یا پیپرنایلون، مقداری خون بیمار یا سرم فیزیولوژیک استریل روی آن بریزید. بعد از 30 دقیقه می توانید آن را برای پیوند استخوان استفاده نمایید.

محصول پرکننده سنوبن با این پروسه افزایش حجم پیدا می کند ، بنابراین اگر زمان کافی جهت ری هایدریشن این محصول را ندارید بعد از پیوند آن از بخیه های سفت استفاده نکنید. در صورت امکان از Loose Fitting Suture استفاده کنید. محصولات باید هر چه سریعتر بعد از ری هایدریشن استفاده شوند. اگر قرار باشد محصول بیش از 2 ساعت پس از این پروسه نگهداری شود، بایستی در یک ظرف آسپتیک در دمای 1 تا 10 درجه سانتیگراد، حداکثر تا 24 ساعت در یخچال قرار گیرد.

این محصول فقط برای استفاده یک بیمار می باشد ، در مواردی که قسمتی از محصول باقی مانده و مورده استفاده واقع نشده ،حتما باید باقی مانده را به صور ت مناسب و بیولوژیک دور بریزید.

به بالای صفحه بردن