فمورال شفت

فمورال شفت با ترکیب کورتیکوکنسلوس می باشند که قسمت اعظم آن کورتیکال می باشد.
محصولات فمورال شفت به روش فریزدرای تولید می گردد و از روش پرتودهی گاما جهت استریلیزاسیون نهایی آن استفاده می گردد. دارای هارمونی طبیعی BMP می باشد. جهت حصول نتایج بهتر توصیه می گردد بهمراه آنها از یک محصول دمینرال استفاده گردد. محصول دمینرال در محل های تماس شفتها با استخوان بیمار بکار برده می شوند. توصیه اکید می گردد که پیش از استفاده آن با بکار بردن یک محلول فیزیولوژیک اقدام به ری هایدریشن آنها گردد.

Femoral Shaft / Segment H= 20 mm D= 23- 30mm
Femoral Shaft / Segment H= 40 mm D= 23- 30mm
Femoral Shaft / Segment H= 60 mm D= 23- 30mm
Femoral Shaft / Segment H= 80 mm D= 23- 30mm
Femoral Shaft / Segment H= 100 mm D= 23- 30mm

به بالای صفحه بردن