Previous
Next

ارتوپدی

ارتوپدی Orthopedics شاخه ای از جراحی است که در حیطه سیستم حرکتی بدن فعالیت دارد. سیستم حرکتی شامل استخوان ها، مفاصل، عضلات و دیگر بافت هایی است که در اندام های حرکتی وجود دارند.

ترمیم و زیبایی

ارتوپدی Orthopedics شاخه ای از جراحی است که در حیطه سیستم حرکتی بدن فعالیت دارد. سیستم حرکتی شامل استخوان ها، مفاصل، عضلات و دیگر بافت هایی است که در اندام های حرکتی وجود دارند.

مغز و اعصاب

ارتوپدی Orthopedics شاخه ای از جراحی است که در حیطه سیستم حرکتی بدن فعالیت دارد. سیستم حرکتی شامل استخوان ها، مفاصل، عضلات و دیگر بافت هایی است که در اندام های حرکتی وجود دارند.

قلبی عروقی

ارتوپدی Orthopedics شاخه ای از جراحی است که در حیطه سیستم حرکتی بدن فعالیت دارد. سیستم حرکتی شامل استخوان ها، مفاصل، عضلات و دیگر بافت هایی است که در اندام های حرکتی وجود دارند.

درباره پویا پزشکی آرون

شرکت پویا پزشکی آرون با حدود ۱۰ سال سابقه کار حرفه ای در زمینه تجهیزات تخصصی پزشکی ، با تکیه بر دانش علمی و تجربی و همچنین توسعه زیر ساخت های خود در ۴ گروه ارتوپدی ، مغز و اعصاب ، زیبایی ، و قلب فعالیت می نماید و تا کنون همکاری موفق و مستمری را با برترین جراحان و مراکز دولتی و خصوصی داشته است.

به بالای صفحه بردن