مینیسک

محصول مینیسک دارای یک بلاک استخوانی است که در محل مدیال قرار دارد و قابلیت ایجاد فرم دلخواه توسط جراح را دارد.

در تولید آن از روش آنتی بیوتیک تراپی استفاده می گردد و جهت نگهداری از روش کرایو پرزرونیگ استفاده می گردد. طول عمر محصول پیش از استفاده آن بستگی به دمای نگهداری آن دارد و الزاما باید در زمان نگهداری آن در انبار و یا در حین انتقال به اتاق عمل پروتکل زنجیره سرما رعایت شود. در تمامی مدت که به فرم فریزینگ می باشد از هرگونه تروما به آن باید اجتناب گردد. و دفریزینگ آن باید در محل اتاق عمل و در هنگام استفاده و بر اساس پروتکل دیفریزینگ انجام گیرد.

 

محصول: Meniscus R-Medial with Tibial Plateau Bone Block  کد: 38461

محصول: Meniscus R-lateral with Tibial Plateau Bone Block  کد: 38462

محصول: Meniscus L-Medial with Tibial Plateau Bone Block  کد: 38471

محصول: Meniscus L-Lateral with Tibial Plateau Bone Block   کد: 38472

به بالای صفحه بردن