کنسلوس کیوب

کیوب با ترکیب کنسلوس خالص در ابعاد 10-5 (5 و 10)میلی متر به شکل مکعب تولید گردیده است.
در تولید این محصول از روش فریزدرای استفاده شده است و روش استریلیزاسیون نهایی آن پرتودهی گاما می باشد.دارای هارمونی طبیعی BMP می باشد. محصول در دو نوع مینرال و دمینرال تولید می گردد. در نوع دمینرال به علت پروسه دمینرالیزاسیون غلظت BMPهای آن نسبت به میزان طبیعی بدن ُ بیشتر می باشد و به همین دلیل نیز زیست دسترسی BMPهای آن بسیار بالاتر از حد نرمال است. پس از رهیدریشن این محصولات دارای خاصیت اسفنجی می شوند بنابراین در شکستگیهای مضرس بسیار گزینه خوبی هستند. توصیه اکید می گردد قبل از استفاده اقدام به ری هایدریشن محصول با یک محلول فیزیولوژیک شود.

Cancellous Cube 5 × 5 × 5mm
5CC
10CC
20CC
15CC
________________________________________
Cancellous Cube 10 × 10 × 10mm
5Piece
10Piece
20Piece
15Piece

به بالای صفحه بردن