کورتیکو کنسلوس پودر

کورتیکو کنسلوس پودر با منشاء هموگرافت و با اندازه ذرات 2000-150 میکرون می باشد که به صورت کورتیکو کنسلوس طراحی شده است.
کورتیکو کنسلوس پودر در حجمهای مختلف برای سهولت استفاده جراحان تولید شده است. در تولید کورتیکو کنسلوس پودر روش فریز درای به کار گرفته شده و جهت استریلیزاسیون نهایی آن از روش پرتودهی گاما استفاده شده است. کورتیکو کنسلوس پودر دارای هارمونی طبیعی BMP است و به علت اندازه ذرات آن، دارای زیست دسترسی بالایی می باشد. بنابراین اینداکشن و فیوژن ناشی از این محصول با سرعت بیشتری نسبت به محصولات دیگر کورتیکوکنسلوس رخ خواهد داد. قبل از استفاده از این محصول باید بمدت 30-15 دقیقه با استفاده از یک محلول فیزیولوژیک مانند نرمال سالین اقدام به ری هایدریشن آن نمود.

Cortical Cancellous Powder 150-2000µm
2cc
5cc
10cc
15cc
20cc
30cc

به بالای صفحه بردن