کورتیکو کنسلوس چیپس

گرافت استخوانی چیپ دارای ترکیب کورتیکو کنسلوس و اندازه ذرات 10-2 میلی متر می باشد.
چیپس به صورت فریزدرای تولید می گردد و از روش پرتودهی گاما جهت استریلیزاسیون نهایی آن استفاده می گردد. دارای حجمهای مختلف جهت سهولت کاربرد آن می باشد. وجود هارمونی طبیعی BMPها و جزء کنسلوس آن که قسمت اعظم آن را تشکیل می دهد باعث گردیده است تا ویژگی اینداکشن در دیفکتهای بزرگ سریعتر رخ دهد. این محصول در دو نوع مینرال و دمینرال تولید می گردد. به علت پروسه دمینرالیزاسیون، غلظت BMPهای آن چند برابر مشابه خود در فرم مینرال است و از سوی دیگر زیست دسترسی
(bio ability)آنها نیز در این فرم نسبت به نوع مینرال بسیار بالاتر است. به همین دلیل سرعت اینداکشن و فیوژن در این فرم بسیار بالاتر است. لازم به ذکر است پیش از استفاده باید با یک محلول فیزیولوژیک رهیدره گردد.

Cortical Cancellous Chips 2-10mm
2cc
3cc
5cc
10cc
15cc
20cc
30cc

به بالای صفحه بردن