کورتیکو کنسلوس کراشد

محصول کراشد با ترکیب کورتیکو کنسلوس و اندازه ذرات 5-2 میلی متر می باشد.
محصول کورتیکو کنسلوس کراشد به روش فریزدرای تولید می گردد و از روش پرتودهی گاما برای استریلیزاسیون نهایی استفاده می گردد. کورتیکو کنسلوس کراشد دارای حجمهای مختلف جهت سهولت کاربرد آن می باشد. کورتیکو کنسلوس کراشد دارای هارمونی طبیعی BMPهای استخوانی است که به علت اندازه ذرات آن، دارای زیست دسترسی (Bio ability) بالا می باشد. این دو خصوصیت باعث می گردد فرایند اینداکشن و فیوژن متعاقب آن با سرعت بالایی رخ دهد. این محصول در دو نوع مینرال و دمینرال تولید می گردد. در نوع دمینرال به علت انجام فرآیند دمینرالیزاسیون، غلظت BMPهای آن چند برابر مشابه خود در فرم مینرال است و از سوی دیگر زیست دسترسی (Bio Ability) آنها نیز در این فرم نسبت به نوع مینرال بسیار بالاتر است. به همین دلیل، سرعت اینداکشن و فیوژن در این فرم بیشتر است. لازم به ذکر است پیش از به کار بردن محصول کورتیکو کنسلوس کراشد باید با استفاده از یک محلول فیزیولوژیک اقدام به ری هایدریشن آن شود.

Demineralized Cortical Cancellous Crushed 2 – 5 mm
2cc
5cc
10cc
15cc
20cc
30cc

به بالای صفحه بردن