بیوایمپلنت های قلبی عروقی پرزرو شده از منشأ آلوگرافت

توصیف محصول: این گروه از محصولات، بیوایمپلنت هایی از منشأ آلوگرافت بوده که از بافت های قلب و ریه به …

بیوایمپلنت های قلبی عروقی پرزرو شده از منشأ آلوگرافت ادامه مطلب »