ممبران بیولوژیک با منشأ آلوگرافت (سنوممبران )

توصیف محصول سنو ممبران (CENOMEMBRANE):  CenoMembrane  بیوایمپلنت با منشا آلوگرافت  بوده که از  بافت های پوست ، فاشیا ، پریکارد …

ممبران بیولوژیک با منشأ آلوگرافت (سنوممبران ) ادامه مطلب »